ZIDNE KARTE I GLOBUSI

4
Yes
None
1
1000000
/zidne-karte-i-globusi/
Thumbnail

Categories:

ZIDNE KARTE I GLOBUSI
Zidne karte
Zidne karte Image

Srbija – Fizičko- geografska. 1:400 000 dim. 940 x 1580 mm, pvc baner platno

Evropa – Fizičko-geografska. 1:3 800 000 dim. 1600 x 1420 mm, pvc baner platno

Svet – geografska. 1:24 000 000 dim.1600 x 1070 mm,pvc baner platno

Balkan – geografska. 1:1 125 000 dim.1160 x 1070 mm,pvc baner platno

Azija – geografska. 1:8 500 000 dim.1420 x 1600 mm,pvc baner platno

Afrika – geografska. 1:6 965 000 dim.1240 x 1600 mm,pvc baner platno

Severna Amerika – geografska. 1:7 500 000 dim.940 x 1600 mm,pvc baner platno

Južna Amerika – geografska. 1:6 000 000 dim.940 x 1600 mm,pvc baner platno

Australija i okeanija – Fizičko – geografska.1:8 000 000 dim.1600 x 1140 mm,pvc baner platno

Sredozemlje – geografska. 1:2 625 000 dim.1600 x 980 mm,pvc baner platno

Vojvodina – geografska. 1:1 178 000 dim.1600 x  1420 mm,pvc baner platno

Crna gora – geografska. 1:1 170 000 dim.1100 x  1600 mm,pvc baner platno

Globus - Fizičko - geografski
Globus - Fizičko - geografski Image

fi-40, bez svetla

fi-40, sa svetlom

Globus, indukcioni
Globus, indukcioni Image

fi-30- nemi sa flomasterima

Stalak za karte, slike i platana (za kačenje)
ISTORIJSKE ZIDNE KARTE
Praistorija
Praistorija Image

ИK-1—–Појава и развој човека

Насељавање праисторијских људи

Праисторијска раздобља у Србији

ИK-2—–Праисторијска археолошка налазишта из доба палеолита и неолита у свету

Праисторијска археолошка налазишта из доба палеолита и неолита у Европи

ИК-3—–Праисторијска археолошка налазишта на Балканском полуострву

Праисторијска археолошка налазишта у Србији – Лепенска, Старчевачка и Винчанска култура

Праисторијска археолошка налазишта у Србији – Култура бакарног, бронзаног и гвозденог доба

Stari Istok
Stari Istok Image

ИК-4—–Велике светске цивилизације у прошлости

Сумерско – акадско царство за време владавине Саргона I око  2316-2261. г.п.н.е.

Старо Вавилонско царство за време владавине Хамурабија  око 1792-1750. г.п.н.е.

ИК-5—–Хетитско царство од доласка Хетита у Малу Азију крајем XIX в.п.н.е. па до распада царства

крајем XII в.п.н.е.

Асирско царство 2000-612. г.п.н.е.

Израелско Краљевство у доба Давида и Соломона 1010-935. г.п.н.е.

Ново Вавилонско царство 626-538. г.п.н.е.

ИК-6—–Феничанска колонизација обала Средоземног мора око 750-550. г.п.н.е.

ИК-7—–Старо Египатско царство 2700-2200. г.п.н.е.

Средње Египатско царство 2040-1730. г.п.н.е.

Ново Египатско царство 1550-1070. г.п.н.е.

ИК-8—–Персијско царство у доба Ахеменида 559-486. г.п.н.е.

ИК-9—–Индијске цивилизацијe у долини реке Инд и за време династије Маурија

Кинеска цивилизација око 1600-206. г.п.н.е.

ИК-10—-Европска цивилизација Келта око 1000-200. г.п.н.е.

Stara Grčka
Stara Grčka Image

ИК-11—-Досељавање грчких племена на просторе Хеладе почетком II м.п.н.е.

Минојска (Критска) цивилизација око 2 000-1400. г.п.н.е.

ИК-12—-Микенска цивилизација око 1450-1150. г.п.н.е.

Хомерско „мрачно доба”- разарање Микенске цивилизације и коначан размештај грчких племена .

ИК-13—-Настанак полиса  у Грчкој током VIII в.п.н.е.

Грчка колонизација 800-600. г.п.н.е.

ИК-14—-Оснивање и ширење Спартанске државе  IX-VI в.п.н.е.

Оснивање и ширење Атинске државе од 1200. до 508. г.п.н.е.

ИК-15—-Грчко – персијски ратови  499-479. г.п.н.е.

Оснивање Делског  478. и Атинског поморског савеза  454. г.п.н.е.

ИК-16—-Периклово златно доба Атине  449-431. г.п.н.е.

Пелопонески рат 431-404. г.п.н.е.

ИК-17—-Религија, култура и економија народа старе Грчке

ИК-18—-Криза полиса и успон Македоније у време Филипа II Македонског 359-336. п.н.е

ИК-19—-Освајања Александра Македонског 334-323. г.п.н.е.

Распад државе Александра Македонског Великог почетком III в.п.н.е.

ИК-20—-Религија, култура и економија народа Хеленистичког света у III в.п.н.е.

Stari Rim
Stari Rim Image

ИК-21—-Становништво старе Италије

Оснивање Рима 753. г.п.н.е.

Римско освајање Италије 509-264. г.п.н.е.

ИК-22—-Народи и државе Европе и Блиског Истока од IV до III в.п.н.е.

ИК-23—-Римско освајање западног Средоземља – Пунски ратови

Римско освајање источног Средоземља – Македонски ратови

ИК-24—-Криза римске републике – Грађански рат између Гаја Марија и Корнелија Суле.. 88-82. г.п.н.е.

ИК-25—-Први тријумвират – Грађански рат између Цезара и Помпеја 49-48. г.п.н.е.

Други тријумвират – Грађански рат између Октавијана и Антонија.

ИК-26—-Римско царство у доба Принципата  27. г.п.н.е-284. г.н.е.

Римско царство у доба Домината  284-476. г.

ИК-27—-Религија, култура и економија народа Римског царства

ИК-28—-Појава и ширење Хришћанства у Римском царству

ИК-29—-Почетак Велике сеобе народа 375. г.

ИК-30—-Подела Римског царства на западно и источно Римско царство 395. г.

Области Римског царства и варварске краљевине на западу почетком VI века.

ИК-31—-Западна Европа 507. г.

Варварске (германске) најезде на Римско царство – Лангобарди преотимају Италију

Јустинијанова обнова Римског царства 527-565. г.

ИК-32—-Балканске земље под римском влашћу

ИК-33—-Хришћанство у раном средњем веку

Rani srednji vek
Rani srednji vek Image

ИК-34—-Франачка од оснивача Хлодовеха, до Карла Мартела, родонач. дин. Каролинга

Франачко краљевство од Карла Мартела до краја владавине Карла Великог – Империја Карла Великог

Подела Франачке Верденским уговором  843. г.

Источна Франачка – по Верденском уговору од 843. г.

ИК-35—-Поседи Хенрија II Плантагенета (1154-1189) у Француској.

Немачко царствo за време владавине Саксонске династије 919-973. г. – Царство Отона I Великог

936-973. г.

Немачко Царство за време Франконске династије 1024-1125. г.  и  Хоенштауфоваца 1138-1256. г.

Папска држава и Краљевина двеју Сицилија 1130-1216. г.

ИК-36—-Арабљански походи и ширење Ислама од појаве пророка Мухамеда 622. дo 768. г.

ИК-37—-Нормански походи и пустошења у средњем веку

ИК-38—-Настанак Угарске државе половином X века

Византија од Ираклија 610-641. г. до Василија II Бугароубице 976-1025. г.

ИК-39—-Насељавање Британских острва и формирање првих држава

Данско – Норвешко краљевство за време владавине Кнута Великог 1018-1035. г.

Енглеска за време владавине Виљема Освајача 1066-1087. г.

Енглеска за време владавине Хенрија II Плантагенета 1154-1189. г.

ИК-40—-Прапостојбина старих Словена и њихове сеобе

Прве државе Западних Словена од Самовог племенског савеза 623-658. г.  дo Великоморавскe

кнежевинe

ИК-41—-Кијевска Русија од оснивања 882. г. до краја владавине кнеза Владимира Свјатославича 1015. г.

Пољска од оснивача кнеза Мјечислава I 963-992. г. до краја  владавине Болеслава III Кривоустог

1102-1138. г.

ИК-42—-Походи и насељавање Јужних Словена на Балканско полуострво

Долазак Авара и Аварско – словенски савези у другој половини VII вeka

ИК-43—-Европа од пада Западног римског царства 476. г. до краја VI века

Европа и Блиски Исток од пророка Мухамеда до Карла Великог  VII-IX  века

ИК-44—-Религија, култура и економија у средњем веку у Европи

Покрштавање Словена и њихова нова писменост

ИК-45—-Први зачеци словенских држава на Балканском полуострву – Племенски савези

Појава првих српских држава после досељавања Јужних Словена на Балкан – Србија кнеза Часлава

ИК-46—-Прво Бугарско царство за време владавине цара Симеона  893-927. г.

Самуилово царство 976-1018. г.

ИК-47—-Европа од половине IX века до половине X  века

ИК-48—-Европа на прелазу X и XI века

ИК-49—-Успон Дукљанске државе током XI  века

Осамостаљивање српских држава Рашке и Босне крајем XI и у првој половини XII вeкa

Pozni srednji vek
Pozni srednji vek Image

ИК-50—-Крсташки ратови (I-III) 1096-1192. г.

Крсташки ратови (IV-VIII) 1202-1291. г.

ИК-51—-Хрватска од формирања државе до краја владавине краља Томислава око 910 – 930. г.

Улазак Хрватске у државну заједницу са Мађарском 1102 . г. – Губитак независности

ИК-52—-Стварање Швајцарске конфедерације 1315-1536. г.

ИК-53—-Енглеска и Француска за време Стогодишњег рата 1337-1453. г.

Насељавање територије Шпаније и формирање држава

Арабљанско освајање Шпаније 711-714. г.

Шпанска реконквиста 929-1492. г.

ИК-54—-Европа у XVII и XVIII веку

ИК-55—-Србија за време Стефана Немање 1166-1196. г.

Србија за време Стефана Првовенчаног 1196-1228. г.

ИК-56—-Пад Цариграда 1204 г. у руке крсташа и распарчавања Византијског царства

ИК-57—-Србија за време краља Драгутина 1276-1282. г. и краља Милутина 1282-1321. г.

Југоисточна Европа у доба Немањића .

ИК-58—-Српска држава у доба цара Душана 1331-1355. г.

ИК-59—-Крај Српског царства за врме цара Уроша Нејаког 1355-1371. г.

Маричка битка

ИК-60—-Настанак Охридске архиепископије 1020. г. после пада Самуиловог царства

Организација Српске православне цркве после добијања аутокефалности 1219. г.

ИК-61—-Религија, култура и економија Српске средњовековне државе

ИК-62—-Византија од поделе Римског царства 395. г. до заузимања Цариграда 1453. г.

ИК-63—-Аустрија од оснивања Источне марке 955. г. до победе над Турцима 1683. г.

Успон Угарске краљевине од Ладислава I  1077-1095. г.  до Лудвига I Анжујског 1342-1382. г.

ИК-64—-Криза Европе у XIV веку – глад, куга и побуне сељака

ИК-65—-Распад Кијевске Русије на кнежевине у XII и XIII веку

ИК-66—-Уједињење руских земаља под окриљем Московске кнежевине

ИК-67—-Пољска за време владавине Казимира Великог 1333-1377. г.

Друго бугарско царство под Калојаном током XII и XIII века

ИК-68—-Босна у позном средњем веку

Дубровник – Дубровачка република у средњем веку

ИК-69—-Оснивање Османске Турске и њено европско територијално ширење до 1521. г.

ИК-70—-Најезда Mонгола на источну Европу у XIII и XIV веку

ИК-71—-Европа од XIV до XV века

Култура западноевропског света у развијеном средњем веку

ИК-72—-Српске државе и области у доба кнеза Лазара Хребељановића 1329-1389. г.

ИК-73—-Српске државе у доба деспота 1402-1459. г.

ИК-74—-Турско освајање балканских држава

Novi vek
Novi vek Image

ИК-75—-Ширење Османске империје 1521-1683. г.

ИК-76—-Сеоба Срба током друге половине XIV и XV века

ИК-77—-Пољско – Литванска унија око 1600. г.

ИК-78—-Европа у другој половини XV века

ИК-79—-Велика географска открића у свету крајем XV до прве половине XVII века

ИК-80—-Колонизација Северне и Јужне Америке – Трговина црним робљем

Територијално ширење Сједињених америчких држава (САД)

ИК-81—-Доба Хуманизма и Ренесансе током XV и XVI века

ИК-82—-Реформација и обнова Римокатоличке цркве 1517-1648. г.

ИК-83—-Хабзбуршко царство на врхунцу моћи за време Карла V Хабзбуршког, односно, шпанског краља

Карла I 1516-1555. г.

ИК-84—-Немачко царство после Тридесетогодишњег рата 1648. г.

Италија крајем XV и током XVI  века – Италијански ратови

Пруска од 1640.  до 1871. г.

ИК-85—-Европа у XVI веку

ИК-86—-Европа у другој половини XVII  века – Европске монархије

ИК-87—-Подела Пољско–Литванске уније од стране великих сила 1772-1795. г.

Енглеска у XVI  и првој половини XVII века

Енглеска револуција 1640-1660. г.

ИК-88—-Француска у XVI  и првој половини XVII века

Француска револуција 1789-1794. г.

ИК-89—-Тридесетогодишњи рат у Европи 1618-1648. г.

ИК-90—-Холандија у XVI и првој половини XVII века – Холандска револуција 1566-1609. г.

Грчка револуција 1821-1829. г.

ИК-91—-Америчка грађанска револуција – Рат за независност 1775-1783. г.

ИК-92—-Русија од Московског царства 1505. г. до Руске империје на врхунцу моћи 1815. г.

ИК-93—-Ширење Руске империје на просторе Азије дo 1800. г.

ИК-94—-Срби у Османском царству

ИК-95—-Обнова Пећке патријаршије 1557. г.

ИК-96—-Велика cеоба Срба под вођством патријарха Арсенија III Чарнојевића 1690. г.

ИК-97—-Босански пашалук током  XV – XVIII века

ИК-98—-Београдски пашалук – Кнежинска самоуправа после Свиштовског мира 1791. г.

ИК-99—-Развој Хабсбуршке монархије од 1683. г. до стварања Аустро – Угарске 1867. г.

ИК-100—Млетачка република 1500-1797. г.

ИК-101—Срби под влашћу Хабзбурга и Млетака – Војна крајина од око 1579-1873. г.

ИК-102—Европа у XVIII веку

ИК-103—Седмогодишњи рат у Европи 1756-1763. г.

ИК-104—Француски освајачки ратови 1796-1815. – Наполеонови ратови.

ИК-105—Наполеонови ратови – Поход на Италију 1796-1787.г.

Наполеонови ратови – Поход на Шпанију и Португалију 1808-1814. г.

Наполеонови ратови – Поход на Русију 1812. г.

ИК-106—Бечки конгрес и стварање нових држава 1815. г.

ИК-107—Доба Свете алијансе 1815-1848. г.

ИК-108—Уједињење Италије 1859-1870, г.

Уједињење Немачке 1864-1871 г.

Енглеска у XIX веку

Француска 1848-1875. г.

ИК-109—Русија током XIX века

ИК-110—Турска у време губљења моћи и територија oд 1683-1918. г.

ИК-111—Аустро-Угарска од 1867 до 1918. г.

ИК-112—Грађански рат у Америци 1861-1865. г.

ИК-113—Српска револуција – Први српски устанак 1804-1813. г.

Српска револуција – Други српски устанак 1815. г.

ИК-114—Мирнодопски период Србије 1816-1835. г.

Кнежевина Србија 1835-1878. г.

ИК-115—Црногорска племена 1718-1796. г.

Црна Гора од половине XVI века до Берлинског конгреса 1878. г.

ИК-116—Европа у другој половини XIX века

ИК-117—Велика Источна криза 1875-1878. г.

ИК-118—Ревизија граница и стварање нових држава на Берлинском конгресу 1878. г.

Savremeno doba
Savremeno doba Image

ИК-119—Политички и војни савези великих сила 1879-1914. г.

ИК-120—Британске колоније 1900. г.

ИК-121—Србија од Берлинског конгреса 1878.  до балканских ратова 1912. г.

ИК-122—Црна Гора од Берлинског конгрес 1878. до Првог балканског рата .

Црногорско – турски рат 1852-1853. г.

ИК-123—Српски народ у Хабзбуршком царству у XIX и почетком XX века

ИК-124—Српски народ у Турском царству у XIX и почетком XX века

ИК-125—Први балкански рат 1912-1913. г

Други балкански рат 1913. г.

Балканске државе након балканских ратова – Букурештански мир 10.08.1913. г.

ИК-126—Европа уочи Првог светског рата 1914. г.

Први светски рат у Европи 1914-1918. г.

ИК-127—Први светски рат – Западни фронт 1914-1918. г.

Први светски рат – Источни фронт 1914-1917. г.

ИК-128—Грађански рат и Октобарска револуција у Русији 1917. г.

ИК-129—Србија и Црна Гора на почетку Првог светског рата 1914. г.

Церска битка 12-24.08.1914. г.

Колубарска битка 16.11.-15.12.1914. г.

ИК-130—Офанзива Централних сила на Србију 1915. г. и повлачење српске војске преко Црне Горе и Албаније

1915-1916. г.

ИК-131—Опоравак српске војске на Крфу – Пробој Солунског фронта 1918. г. и ослобођење југословенских

земаља

ИК-132—Ревизија граница и стварање нових држава по Версајском мировном споразуму 1919. г.

Eвропа уочи Другог светског рата 1936-1939. г.

Шпански грађански рат 1936-1939. г.

ИК-133—Настанак и територијални развој Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца (СХС)

Етничка карта Краљевине СХС (1921)

Административна подела Краљевине СХС 1922. г.

ИК-134—Административна подела Краљевине СХС 1929. г.

Административна подела Краљевине Југославије 1939. г.

ИК-135—Национални сукоби и спорови у Европи 1919-1936. г.

ИК-136—Други светски рат у Европи 1939-1941 .г.

Други светски рат у Европи 1942-1945. г.

ИК-137—Други светски рат на Северноафричком и Блискоисточном ратишту 1941-1943. г.

Други светски рат на Далеком истоку 1941-1942. г.

Други светски рат на Далеком истоку 1943-1945, г.

ИК-138—Други светски рат – Слом Краљевине Југославије априла 1941. г.

Бомбардовање Београда 06.04.1941. г.

Окупациона подела Краљевине Југославије 1941. г.

ИК-139—Устанак народа Југославије 1941. г.

Покрети отпора српског народа у току Другог светског рата

ИК-140—Други светски рат – Рат у Југославији 1942-1943. г.

Поход пролетерских и ударних бригада јула-августа 1942. г.

Прелаз преко реке Неретве 06–15. 03. 1943. г.

Пробој на реци Сутјесци 01-25.06.1943. г.

ИК-141—Други светски рат – Рат у Југославији 1944-1945. г.

Завршне операције Југословенске армије за ослобођење земље – Сремски фронт 12-14.04.1945. г.

ИК-142—Крај Другог светског рата – Завршна офанзива савезника у Европи 1945. г.

Европа након Другог светског рата – Подела Немачке на окупационе зоне

ИК-143—Геноцид и терор над Србима у Независној Држави Хрватској (НДХ) током Другог светског рата

ИК-144—Територијални развој Савеза совјетских социјалистичких република (СССР)

ИК-145—Југославија после Другог светског рата 1945-1991. г.

Распад Социјалистичке федеративне републике Југославије (СФРЈ) 1991. г.

ИК-146—Блоковска подела Европе после Другог светског рата

Распад Савеза совјетских социјалистичких република (СССР) 1991. г.

ИК-147—Грађански рат у Хрватској и егзодус Срба из Српске Крајине 1992-1995. г.

Грађански рат у Босни и Херцеговини (БиХ) 1992-1996. г.

ИК-148—Косовско-метохијска криза 1998-1999. г. – Бомбардовање СЦГ 1999. г. од стране НАТО-а.

ZIDNE KARTE I GLOBUSI
Zidne karte Image
Zidne karte
Srbija – Fizičko- geografska. 1:400 000 dim. 940 x 1580 mm, pvc baner platno Evropa – Fizičko-geografska. 1:3 800 000 dim. 1600 x 1420 mm, pvc baner platno Svet –... Read More
Globus - Fizičko - geografski Image
Globus - Fizičko - geografski
fi-40, bez svetla fi-40, sa svetlom
Globus, indukcioni Image
Globus, indukcioni
fi-30- nemi sa flomasterima
ISTORIJSKE ZIDNE KARTE
Praistorija Image
Praistorija
ИK-1—–Појава и развој човека Насељавање праисторијских људи Праисторијска раздобља у Србији ИK-2—–Праисторијска арх... Read More
Stari Istok Image
Stari Istok
ИК-4—–Велике светске цивилизације у прошлости Сумерско – акадско царство за време владавине Саргона I око  2316-2261. г.п.н.е. ... Read More
Stara Grčka Image
Stara Grčka
ИК-11—-Досељавање грчких племена на просторе Хеладе почетком II м.п.н.е. Минојска (Критска) цивилизација око 2 000-1400. г.п.н.е. ИК... Read More
Stari Rim Image
Stari Rim
ИК-21—-Становништво старе Италије Оснивање Рима 753. г.п.н.е. Римско освајање Италије 509-264. г.п.н.е. ИК-22—-Народи и државе Е?... Read More
Rani srednji vek Image
Rani srednji vek
ИК-34—-Франачка од оснивача Хлодовеха, до Карла Мартела, родонач. дин. Каролинга Франачко краљевство од Карла Мартела до краја ... Read More
Pozni srednji vek Image
Pozni srednji vek
ИК-50—-Крсташки ратови (I-III) 1096-1192. г. Крсташки ратови (IV-VIII) 1202-1291. г. ИК-51—-Хрватска од формирања државе до краја владавине кр... Read More
Novi vek Image
Novi vek
ИК-75—-Ширење Османске империје 1521-1683. г. ИК-76—-Сеоба Срба током друге половине XIV и XV века ИК-77—-Пољско – Литванска унија о?... Read More
Savremeno doba Image
Savremeno doba
ИК-119—Политички и војни савези великих сила 1879-1914. г. ИК-120—Британске колоније 1900. г. ИК-121—Србија од Берлинског конгреса 187... Read More