ZIDNE KARTE I GLOBUSI

Stara Grčka

Stara Grčka Image

ИК-11—-Досељавање грчких племена на просторе Хеладе почетком II м.п.н.е.

Минојска (Критска) цивилизација око 2 000-1400. г.п.н.е.

ИК-12—-Микенска цивилизација око 1450-1150. г.п.н.е.

Хомерско „мрачно доба”- разарање Микенске цивилизације и коначан размештај грчких племена .

ИК-13—-Настанак полиса  у Грчкој током VIII в.п.н.е.

Грчка колонизација 800-600. г.п.н.е.

ИК-14—-Оснивање и ширење Спартанске државе  IX-VI в.п.н.е.

Оснивање и ширење Атинске државе од 1200. до 508. г.п.н.е.

ИК-15—-Грчко – персијски ратови  499-479. г.п.н.е.

Оснивање Делског  478. и Атинског поморског савеза  454. г.п.н.е.

ИК-16—-Периклово златно доба Атине  449-431. г.п.н.е.

Пелопонески рат 431-404. г.п.н.е.

ИК-17—-Религија, култура и економија народа старе Грчке

ИК-18—-Криза полиса и успон Македоније у време Филипа II Македонског 359-336. п.н.е

ИК-19—-Освајања Александра Македонског 334-323. г.п.н.е.

Распад државе Александра Македонског Великог почетком III в.п.н.е.

ИК-20—-Религија, култура и економија народа Хеленистичког света у III в.п.н.е.

Stara Grčka

Stara Grčka Image

ИК-11—-Досељавање грчких племена на просторе Хеладе почетком II м.п.н.е.

Минојска (Критска) цивилизација око 2 000-1400. г.п.н.е.

ИК-12—-Микенска цивилизација око 1450-1150. г.п.н.е.

Хомерско „мрачно доба”- разарање Микенске цивилизације и коначан размештај грчких племена .

ИК-13—-Настанак полиса  у Грчкој током VIII в.п.н.е.

Грчка колонизација 800-600. г.п.н.е.

ИК-14—-Оснивање и ширење Спартанске државе  IX-VI в.п.н.е.

Оснивање и ширење Атинске државе од 1200. до 508. г.п.н.е.

ИК-15—-Грчко – персијски ратови  499-479. г.п.н.е.

Оснивање Делског  478. и Атинског поморског савеза  454. г.п.н.е.

ИК-16—-Периклово златно доба Атине  449-431. г.п.н.е.

Пелопонески рат 431-404. г.п.н.е.

ИК-17—-Религија, култура и економија народа старе Грчке

ИК-18—-Криза полиса и успон Македоније у време Филипа II Македонског 359-336. п.н.е

ИК-19—-Освајања Александра Македонског 334-323. г.п.н.е.

Распад државе Александра Македонског Великог почетком III в.п.н.е.

ИК-20—-Религија, култура и економија народа Хеленистичког света у III в.п.н.е.