ZIDNE KARTE I GLOBUSI

Rani srednji vek

Rani srednji vek Image

ИК-34—-Франачка од оснивача Хлодовеха, до Карла Мартела, родонач. дин. Каролинга

Франачко краљевство од Карла Мартела до краја владавине Карла Великог – Империја Карла Великог

Подела Франачке Верденским уговором  843. г.

Источна Франачка – по Верденском уговору од 843. г.

ИК-35—-Поседи Хенрија II Плантагенета (1154-1189) у Француској.

Немачко царствo за време владавине Саксонске династије 919-973. г. – Царство Отона I Великог

936-973. г.

Немачко Царство за време Франконске династије 1024-1125. г.  и  Хоенштауфоваца 1138-1256. г.

Папска држава и Краљевина двеју Сицилија 1130-1216. г.

ИК-36—-Арабљански походи и ширење Ислама од појаве пророка Мухамеда 622. дo 768. г.

ИК-37—-Нормански походи и пустошења у средњем веку

ИК-38—-Настанак Угарске државе половином X века

Византија од Ираклија 610-641. г. до Василија II Бугароубице 976-1025. г.

ИК-39—-Насељавање Британских острва и формирање првих држава

Данско – Норвешко краљевство за време владавине Кнута Великог 1018-1035. г.

Енглеска за време владавине Виљема Освајача 1066-1087. г.

Енглеска за време владавине Хенрија II Плантагенета 1154-1189. г.

ИК-40—-Прапостојбина старих Словена и њихове сеобе

Прве државе Западних Словена од Самовог племенског савеза 623-658. г.  дo Великоморавскe

кнежевинe

ИК-41—-Кијевска Русија од оснивања 882. г. до краја владавине кнеза Владимира Свјатославича 1015. г.

Пољска од оснивача кнеза Мјечислава I 963-992. г. до краја  владавине Болеслава III Кривоустог

1102-1138. г.

ИК-42—-Походи и насељавање Јужних Словена на Балканско полуострво

Долазак Авара и Аварско – словенски савези у другој половини VII вeka

ИК-43—-Европа од пада Западног римског царства 476. г. до краја VI века

Европа и Блиски Исток од пророка Мухамеда до Карла Великог  VII-IX  века

ИК-44—-Религија, култура и економија у средњем веку у Европи

Покрштавање Словена и њихова нова писменост

ИК-45—-Први зачеци словенских држава на Балканском полуострву – Племенски савези

Појава првих српских држава после досељавања Јужних Словена на Балкан – Србија кнеза Часлава

ИК-46—-Прво Бугарско царство за време владавине цара Симеона  893-927. г.

Самуилово царство 976-1018. г.

ИК-47—-Европа од половине IX века до половине X  века

ИК-48—-Европа на прелазу X и XI века

ИК-49—-Успон Дукљанске државе током XI  века

Осамостаљивање српских држава Рашке и Босне крајем XI и у првој половини XII вeкa

Rani srednji vek

Rani srednji vek Image

ИК-34—-Франачка од оснивача Хлодовеха, до Карла Мартела, родонач. дин. Каролинга

Франачко краљевство од Карла Мартела до краја владавине Карла Великог – Империја Карла Великог

Подела Франачке Верденским уговором  843. г.

Источна Франачка – по Верденском уговору од 843. г.

ИК-35—-Поседи Хенрија II Плантагенета (1154-1189) у Француској.

Немачко царствo за време владавине Саксонске династије 919-973. г. – Царство Отона I Великог

936-973. г.

Немачко Царство за време Франконске династије 1024-1125. г.  и  Хоенштауфоваца 1138-1256. г.

Папска држава и Краљевина двеју Сицилија 1130-1216. г.

ИК-36—-Арабљански походи и ширење Ислама од појаве пророка Мухамеда 622. дo 768. г.

ИК-37—-Нормански походи и пустошења у средњем веку

ИК-38—-Настанак Угарске државе половином X века

Византија од Ираклија 610-641. г. до Василија II Бугароубице 976-1025. г.

ИК-39—-Насељавање Британских острва и формирање првих држава

Данско – Норвешко краљевство за време владавине Кнута Великог 1018-1035. г.

Енглеска за време владавине Виљема Освајача 1066-1087. г.

Енглеска за време владавине Хенрија II Плантагенета 1154-1189. г.

ИК-40—-Прапостојбина старих Словена и њихове сеобе

Прве државе Западних Словена од Самовог племенског савеза 623-658. г.  дo Великоморавскe

кнежевинe

ИК-41—-Кијевска Русија од оснивања 882. г. до краја владавине кнеза Владимира Свјатославича 1015. г.

Пољска од оснивача кнеза Мјечислава I 963-992. г. до краја  владавине Болеслава III Кривоустог

1102-1138. г.

ИК-42—-Походи и насељавање Јужних Словена на Балканско полуострво

Долазак Авара и Аварско – словенски савези у другој половини VII вeka

ИК-43—-Европа од пада Западног римског царства 476. г. до краја VI века

Европа и Блиски Исток од пророка Мухамеда до Карла Великог  VII-IX  века

ИК-44—-Религија, култура и економија у средњем веку у Европи

Покрштавање Словена и њихова нова писменост

ИК-45—-Први зачеци словенских држава на Балканском полуострву – Племенски савези

Појава првих српских држава после досељавања Јужних Словена на Балкан – Србија кнеза Часлава

ИК-46—-Прво Бугарско царство за време владавине цара Симеона  893-927. г.

Самуилово царство 976-1018. г.

ИК-47—-Европа од половине IX века до половине X  века

ИК-48—-Европа на прелазу X и XI века

ИК-49—-Успон Дукљанске државе током XI  века

Осамостаљивање српских држава Рашке и Босне крајем XI и у првој половини XII вeкa