ZIDNE KARTE I GLOBUSI

Novi vek

Novi vek Image

ИК-75—-Ширење Османске империје 1521-1683. г.

ИК-76—-Сеоба Срба током друге половине XIV и XV века

ИК-77—-Пољско – Литванска унија око 1600. г.

ИК-78—-Европа у другој половини XV века

ИК-79—-Велика географска открића у свету крајем XV до прве половине XVII века

ИК-80—-Колонизација Северне и Јужне Америке – Трговина црним робљем

Територијално ширење Сједињених америчких држава (САД)

ИК-81—-Доба Хуманизма и Ренесансе током XV и XVI века

ИК-82—-Реформација и обнова Римокатоличке цркве 1517-1648. г.

ИК-83—-Хабзбуршко царство на врхунцу моћи за време Карла V Хабзбуршког, односно, шпанског краља

Карла I 1516-1555. г.

ИК-84—-Немачко царство после Тридесетогодишњег рата 1648. г.

Италија крајем XV и током XVI  века – Италијански ратови

Пруска од 1640.  до 1871. г.

ИК-85—-Европа у XVI веку

ИК-86—-Европа у другој половини XVII  века – Европске монархије

ИК-87—-Подела Пољско–Литванске уније од стране великих сила 1772-1795. г.

Енглеска у XVI  и првој половини XVII века

Енглеска револуција 1640-1660. г.

ИК-88—-Француска у XVI  и првој половини XVII века

Француска револуција 1789-1794. г.

ИК-89—-Тридесетогодишњи рат у Европи 1618-1648. г.

ИК-90—-Холандија у XVI и првој половини XVII века – Холандска револуција 1566-1609. г.

Грчка револуција 1821-1829. г.

ИК-91—-Америчка грађанска револуција – Рат за независност 1775-1783. г.

ИК-92—-Русија од Московског царства 1505. г. до Руске империје на врхунцу моћи 1815. г.

ИК-93—-Ширење Руске империје на просторе Азије дo 1800. г.

ИК-94—-Срби у Османском царству

ИК-95—-Обнова Пећке патријаршије 1557. г.

ИК-96—-Велика cеоба Срба под вођством патријарха Арсенија III Чарнојевића 1690. г.

ИК-97—-Босански пашалук током  XV – XVIII века

ИК-98—-Београдски пашалук – Кнежинска самоуправа после Свиштовског мира 1791. г.

ИК-99—-Развој Хабсбуршке монархије од 1683. г. до стварања Аустро – Угарске 1867. г.

ИК-100—Млетачка република 1500-1797. г.

ИК-101—Срби под влашћу Хабзбурга и Млетака – Војна крајина од око 1579-1873. г.

ИК-102—Европа у XVIII веку

ИК-103—Седмогодишњи рат у Европи 1756-1763. г.

ИК-104—Француски освајачки ратови 1796-1815. – Наполеонови ратови.

ИК-105—Наполеонови ратови – Поход на Италију 1796-1787.г.

Наполеонови ратови – Поход на Шпанију и Португалију 1808-1814. г.

Наполеонови ратови – Поход на Русију 1812. г.

ИК-106—Бечки конгрес и стварање нових држава 1815. г.

ИК-107—Доба Свете алијансе 1815-1848. г.

ИК-108—Уједињење Италије 1859-1870, г.

Уједињење Немачке 1864-1871 г.

Енглеска у XIX веку

Француска 1848-1875. г.

ИК-109—Русија током XIX века

ИК-110—Турска у време губљења моћи и територија oд 1683-1918. г.

ИК-111—Аустро-Угарска од 1867 до 1918. г.

ИК-112—Грађански рат у Америци 1861-1865. г.

ИК-113—Српска револуција – Први српски устанак 1804-1813. г.

Српска револуција – Други српски устанак 1815. г.

ИК-114—Мирнодопски период Србије 1816-1835. г.

Кнежевина Србија 1835-1878. г.

ИК-115—Црногорска племена 1718-1796. г.

Црна Гора од половине XVI века до Берлинског конгреса 1878. г.

ИК-116—Европа у другој половини XIX века

ИК-117—Велика Источна криза 1875-1878. г.

ИК-118—Ревизија граница и стварање нових држава на Берлинском конгресу 1878. г.

Novi vek

Novi vek Image

ИК-75—-Ширење Османске империје 1521-1683. г.

ИК-76—-Сеоба Срба током друге половине XIV и XV века

ИК-77—-Пољско – Литванска унија око 1600. г.

ИК-78—-Европа у другој половини XV века

ИК-79—-Велика географска открића у свету крајем XV до прве половине XVII века

ИК-80—-Колонизација Северне и Јужне Америке – Трговина црним робљем

Територијално ширење Сједињених америчких држава (САД)

ИК-81—-Доба Хуманизма и Ренесансе током XV и XVI века

ИК-82—-Реформација и обнова Римокатоличке цркве 1517-1648. г.

ИК-83—-Хабзбуршко царство на врхунцу моћи за време Карла V Хабзбуршког, односно, шпанског краља

Карла I 1516-1555. г.

ИК-84—-Немачко царство после Тридесетогодишњег рата 1648. г.

Италија крајем XV и током XVI  века – Италијански ратови

Пруска од 1640.  до 1871. г.

ИК-85—-Европа у XVI веку

ИК-86—-Европа у другој половини XVII  века – Европске монархије

ИК-87—-Подела Пољско–Литванске уније од стране великих сила 1772-1795. г.

Енглеска у XVI  и првој половини XVII века

Енглеска револуција 1640-1660. г.

ИК-88—-Француска у XVI  и првој половини XVII века

Француска револуција 1789-1794. г.

ИК-89—-Тридесетогодишњи рат у Европи 1618-1648. г.

ИК-90—-Холандија у XVI и првој половини XVII века – Холандска револуција 1566-1609. г.

Грчка револуција 1821-1829. г.

ИК-91—-Америчка грађанска револуција – Рат за независност 1775-1783. г.

ИК-92—-Русија од Московског царства 1505. г. до Руске империје на врхунцу моћи 1815. г.

ИК-93—-Ширење Руске империје на просторе Азије дo 1800. г.

ИК-94—-Срби у Османском царству

ИК-95—-Обнова Пећке патријаршије 1557. г.

ИК-96—-Велика cеоба Срба под вођством патријарха Арсенија III Чарнојевића 1690. г.

ИК-97—-Босански пашалук током  XV – XVIII века

ИК-98—-Београдски пашалук – Кнежинска самоуправа после Свиштовског мира 1791. г.

ИК-99—-Развој Хабсбуршке монархије од 1683. г. до стварања Аустро – Угарске 1867. г.

ИК-100—Млетачка република 1500-1797. г.

ИК-101—Срби под влашћу Хабзбурга и Млетака – Војна крајина од око 1579-1873. г.

ИК-102—Европа у XVIII веку

ИК-103—Седмогодишњи рат у Европи 1756-1763. г.

ИК-104—Француски освајачки ратови 1796-1815. – Наполеонови ратови.

ИК-105—Наполеонови ратови – Поход на Италију 1796-1787.г.

Наполеонови ратови – Поход на Шпанију и Португалију 1808-1814. г.

Наполеонови ратови – Поход на Русију 1812. г.

ИК-106—Бечки конгрес и стварање нових држава 1815. г.

ИК-107—Доба Свете алијансе 1815-1848. г.

ИК-108—Уједињење Италије 1859-1870, г.

Уједињење Немачке 1864-1871 г.

Енглеска у XIX веку

Француска 1848-1875. г.

ИК-109—Русија током XIX века

ИК-110—Турска у време губљења моћи и територија oд 1683-1918. г.

ИК-111—Аустро-Угарска од 1867 до 1918. г.

ИК-112—Грађански рат у Америци 1861-1865. г.

ИК-113—Српска револуција – Први српски устанак 1804-1813. г.

Српска револуција – Други српски устанак 1815. г.

ИК-114—Мирнодопски период Србије 1816-1835. г.

Кнежевина Србија 1835-1878. г.

ИК-115—Црногорска племена 1718-1796. г.

Црна Гора од половине XVI века до Берлинског конгреса 1878. г.

ИК-116—Европа у другој половини XIX века

ИК-117—Велика Источна криза 1875-1878. г.

ИК-118—Ревизија граница и стварање нових држава на Берлинском конгресу 1878. г.